Min styrelsebakgrund (Patrik Kruse)

Jag brukar säga att jag är fostrad till styrelseuppdrag. Båda mina föräldrar var politiskt aktiva och mina helger som barn spenderades ofta på olika kursgårdar. Det var inte ovanligt att jag efter skolan satt på kommunfullmäktiges åhörarläktare och gjorde mina läxor. Eller bara lyssnade.

Som 13-åring, så fort jag var gammal nog, gick jag med i ett politiskt ungdomsförbund och började gå kurser i bland annat mötesteknik. Det var självklart för mig att jag skulle bli yrkespolitiker men jag ändrade mig efter att i åttan ha gjort PRAO i riksdagen och bara veckor senare la jag politiken på hyllan. Sedan dess har jag bara under en mandatperiod gjort ett kort gästspel som nämndeman i Malmö Tingsrätt.

I Lund blev det i stället studentfacklig verksamhet som lockade och under denna tid satt jag i lång rad styrelser, bland annat Sveriges Förenade Studentkårers styrelse och Lunds universitets styrelse. Jag var även ordförande för Lunds Universitets Studentkårer och därmed den högsta företrädaren för Lunds studenter.


Lunds Universitets Studentkårers ordförandes silverklubba.

Under kårtiden var jag också talman i flers studentkårers fullmäktigen och dessutom vid ett par tillfällen på Sveriges Förenade Studentkårers årliga fullmäktige med flera hundra deltagare.


Nuvarande uppdrag

Mina nuvarande styrelseuppdrag förenas av att det handlar om entrprenörsdrivna företag i framtidsinriktade branscher. Jag har själv en VD-bakgrund och har under hela min karriär jobbat i nära samrbete med ägare, oftast med kreativa processer och/eller en strategisk agenda för bolaget.

Nuvarande uppdrag på AllaBolag

Nuvarande uppdrag på Bolagsfakta


VD-bakgrund och ledarskap

Jag har erfarenhet av ledarskap på olika nivåer och inte minst av att ha det yttersta ansvaret i rollen som VD, som ordförande för en stor ideell organisation och som talman i olika mötesforum. I flera av rollerna har personalledning och arbetsgivaransvar ingått.


Facilitering av samarbete

Erfarenheten från ideella föreningar har lärt mig behovet av att använda inre motivation för att hitta drivkrafter och engagemang. Ihop med mina färdigheter som coach och facilitator tillsammans min egen styrelse- och VD-bakgrund hjälper detta mig att facilitera samarbetet mellan ägare, styrelse och VD både i och utanför styrelserummet.

Med rätt struktur struktur för bolagsstyrningen kan styrelsearbetet uppfattas som värdeskapande istället för som en belastning.


Innovation

Problemlösning och innovation är verktyg som jag har med mig från min yrkesmässiga bakgrund som programmerare. I denna naturligt innovativa roll är det naturligt att leta efter nya lösningar för att skapa affärsvärde och konkurrensfördelar.

Mitt innovativa mindset får mig att ständigt sträva efter at skapa och upprätthålla ett momentum vilket kanske är en av anledningarna till att jag trivs med att arbeta med yngre och innovativa entreprenörer.


Strategi

Strategi och ett analytiskt förhållningssätt är ett grundläggande personlighetsdrag och ett inslag i allt jag gör. Den strategiska analysen är rent generellt en av mina absoluta styrkor.

Detta är en styrka som jag litar på för att kunna fatta snabba beslut också i svåra situationer men också för att justera tidigare fattade beslut i takt med att förutsättningarna förändras. I en allt mer föränderlig omvärld måste även beslutsfattandet vara agilt, något som gör den strategiska förankringen än viktigare.


Börsnotering och internationell erfarenhet

Jag har haft förmånanen att vara med om en resa från programmering i huvudägarens vardagsrum till börsnotering och internationell verksamhet. Det gav mig bland annat en möjlighet att jobba på Gibraltar och Malta och som ett led i verksamheten resa i stora delar av världen.


Certifieringar och diplom

Jag är diplomerad coach, certifierad facilitator samt certifierad styrelseledamot för både SME och noterade bolag.


Försäkringar

Jag har StyrelseAkademiens ansvarsförsäkring för styrelse- och VD-uppdrag samt en företagsförsäkring hos Folksam som täcker rådgivning till styrelse, VD och ledare.


Om mig

Mer om mig finner du på min personliga site https://PatrikKruse.se och i min profil på https://www.linkedin.com/in/patrikkruse.