Bolagsstyrning

"Begreppet bolagsstyrning (eng. corporate governance) behandlar tankegångar och bestämmelser om hur bolag skall ägas och styras. Att bolag genom att styras på lämpligt sätt tillgodoser aktieägarnas anspråk på avkastning på investerat kapital är en fundamental förutsättning för ett sunt och fungerande näringsliv och för att marknadens förtroende för bolagen och deras förvaltning skall upprätthållas."

Wikipedia

Bolagsstyrning är ett område som naturligt överbryggar Progreats tre ben, ledarskap, hållbarhet och innovation. Successivt har min verksamhet kommit att handla allt mer om just bolagsstyrning och det är mer på gång inom detta område. Därför väljer jag nu att lyfta fram det som ett eget verksamhetsområde under domänen corporategovernance.se eller kort och gott corpgov.se.

Här kommer jag i huvudsak presentera den verksamhet inom bolagsstyrning som bedrivs under Progreats paraply i form av till exempel workshops, executive coaching och som bollplank till entreprenörer men också min egen styrelsebakgrund och mina egna styrelseuppdrag (som ju enligt skatteverket inte kan utföras i företagsform).

Arbetet är framförallt fokuserat på samspelet mellan VD, styrelse och ägare men det händer också att jag arbetar med ledningsgrupper.


Nyheter

Styrelseordförande (2023-05-02)
Patrik har blivit utsedd till styrelseordförande i EODynamics AB.
'EODynamics är ett AR-företag med inriktning mot utbildning inom minröjning. Vart tredje land i världen har ett minproblem så det här är ett oerhört viktigt område rent humanitärt.'


Styrelseordförande (2022-09-03)
Patrik har blivit utsedd till styrelseordförande i Conrec Infinity.
'Conrec är ett IT-konsultbolag med särskild spets inom testområdet och verksamhet i både Sverige och Bosnien. Det här skall bli ett väldigt spännande uppdrag.'


Innovation i styrelserummet (2022-01-29)
Patrik Kommer att vara lunchvärd och prata om innovation i styrelserummet hos StyrelseAkademien Skåne den 8/2.
'Både styrelsearbete och innovation har intresserad mig sedan jag var barn och idag finns det en naturlig koppling som jag kanske inte har sett tidigare.'


Styrelseordförande i HeroSight & Hero3D (2021-06-17)
Patrik har blivit utsedd till styrelseordförande i HeroSight AB samt dess dotterbolag Hero3D AB.
'Det är en extra stor ära eftersom jag har jobbat länge ihop med Daniel Kindstrand och de andra på HeroSight. AR och 3D är ju dessutom rätt tufft.'